Julika Meyer / drawings

Ślady wapna I / 2019

Ślady wapna II / 2019